Mis on MFP?

Sageli küsitakse, mis on MFP. MFP on multifunktsionaalne printer, millel on skaneerimis-, printimis-, kopeerimis- ja faksimisvõimalus, ehk ta koosneb mitmest komponendist.

 

Digiteerimine

Mida me mõistame digiteerimise all? Tavaliselt räägitakse mõistetes "skaneerimine" (scanning) ja digiteerimine (digitizing). Skaneerimise all mõistetakse tavaliselt tekstide, piltide, fotode ja graafiliste failide teisendamist arvutisse digitaalsele kujule. Digiteerimine tähendab aga igasuguse paberil või failis oleva infomaterjali, ka video ja heli viimist elektroonilisse vormi. Seega digiteerimine on üldisem mõiste, kui skaneerimine. Digiteerida saab dokumendi skanneriga füüsiliselt kontaktselt ja mittekontaktsete meetoditega, spetsiaalsete skanneritega. Kontaktselt skaneerides asetatakse originaal skannerisse (koopiamasinasse). Mittekontaktselt skaneerides on digitaalse skanner-kaamera digiteerivast materjalist eemal ega puuduta seda. Digiteerimise tulemusena saadakse teile olulisest dokumendist või fotost digitaalne kujutis arvutisse. Digitaalse dokumendi säilitamise osas konsulteeri ITmees tehnilise osakonnaga.

 

Koopiamasina transportimine

Koopiamasina transportimisel ITmees arvutiteenindusse palume kindlasti teostada transport vertikaalses asendis. Külili paigutades võib väljuda tooner ning kahjustada seadme sõlmi, mis toob kaasa lisatöö.